Σημεία Πόντων Kendo & Βασική ονομασία του Bogu & Shinai

 

Σημεία πόντων (Ipon) στο kendo.

 

 

Βασική ονομασία του προστατευτικού εξοπλισμού του kendo (bogu).

 

 

 

 

 

 

 

 

Ονομασία του Shinai