Η σημασία του όρου Ren-ma

 Το Ιαπωνικό Kanji (ιδεόγραμμα) RenMaΗ σημασία του όρου Ren-ma

REN : εξασκώ, μορφοποιώ, καλλιεργώ, βελτιώνω

MA : τελειοποιώ, εκλεπτύνω/εξευγενίζω

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Η καλλιέργεια και η επίτευξη της τελειότητας μέσα από τη συνεχή εξάσκηση.

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Το γνωστό ρητό «Μέσω της άσκησης επέρχεται η τελειότητα» φαίνεται να πλησιάζει κατά πολύ την εννοιολογική σημασία της λέξης RENMA, στην οποία όμως αποδίδεται βαθύτερη σημειολογία ιδιαίτερα από τους «μαχητές»/ασκούμενους που είναι απόλυτα προσηλωμένοι αναφορικά με την εξάσκηση, ανάπτυξη και επίτευξη του τελικού στόχου τους. Το Renma μας υπενθυμίζει ότι για να επιτευχθεί η τελειότητα στις πολεμικές τέχνες ή σε οποιαδήποτε άλλη αθλητική προσπάθεια απαιτείται υπέρτατη προσήλωση και αδιάλειπτη εξάσκηση του αθλητή με κύριο στόχο να περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό φυσικά απαιτεί, με την σειρά του, μια υπεράνθρωπη προσπάθεια από τον ασκούμενο σε σωματικό και νοητικό επίπεδο.

Το Renma δεν απευθύνεται σε αυτούς που αποκαρδιώνονται εύκολα ή ψάχνουν τον εύκολο τρόπο. Το Renma είναι μια νοοτροπία, ένας τρόπος ζωής, που υιοθετείται από άτομα με ειλικρινή διάθεση να τελειοποιήσουν τις ικανότητες τους σε πραγματικές και πρακτικές μαχητικές εφαρμογές.  

Renma είναι η υπέρτατη μέθοδος εξάσκησης που χρησιμοποιείται από την ελίτ των πολεμικών τεχνών με σκοπό την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων.