Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του RenMa Dojo

O σύλλογος πολεμικών τεχνών RenMa είναι μία από της ποιο καταξιωμένες σχολές Kendo και Iaido στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2008 από μία δεκαμελή ομάδα αθλητών του Kendo και σαν στόχο έχει την εξάσκηση και ανάπτυξη των πολεμικών τεχνών του Kendo και Iaido. Στην μέχρι σήμερα πορεία του αριθμεί ένα πλήθος διακρίσεων σε Ελληνικά και ξένα πρωταθλήματα.