Μέλη του Συλλόγου

 

Τα Πρώτα μέλη της σχολής με τους δασκάλους. 

 Μέληι του Renma Dojo με τους Δασκάλους