Ύλη Εξετάσεων 6 – 1 Kyu

 

        Aθήνα 1 Ιουνίου 2009


ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ KENDO 6-1 KYU


6ο Kyu


REI HO
OKURI ASHI
AYUMI ASHI
HIRAKI ASHI
SONKYO KAMAE
CHUDAN NO KAMAE
JODAN NO KAMAE
GEDAN NO KAMAE
HASO NO KAMAE
WAKI KAMAE
HIDARI JODAN NO KAMAE
JOGE SUBURI
NANAME SUBURI
HIRAKI SUBURI
SAN KYODO NO SUBURI (MEN – KOTE – DO) Χ5 χωρίς Motodachi
ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ SHINAI – BOGU


5ο Kyu


TYAKUSOU (ΦΟΡΕΜΑ BOGU)
FUMIKOMI ASHI
HAYA SUBURI
IPPON UCHI NO WAZA (MEN – KOTE) Χ5 (okuri ashi και fumikomi ashi)
1ο – 3ο KATA BOKUTO NI YORU KENDO KIHON WAZA KEIKO
1ο TACHI NO KATA (IPPONME)


4ο Kyu


KIHON SHOMEN – SAYU MEN
KIHON WAZA (με FUMIKOMI)
(MEN, KOTE, DO, KOTE-MEN, MEN-MEN)
1ο – 3ο KATA BOKUTO NI YORU KENDO KIHON WAZA KEIKO
1ο – 2ο TACHI NO KATA (IPPONME – NIHONME)


3ο Kyu


KIRIKAESHI (και Motodachi)
UCHI KOMI GEIKO (MEN, KOTE, DO, KOTE-MEN, MEN-DO, KOTE-MEN-DO,
MEN TAIATARI HIKI MEN, MEN) (και Motodachi)
JI GEIKO (2 X 1΄)
1ο – 3ο TACHI NO KATA (IPPONME – SANBONME)


2ο Kyu


KIRIKAESHI (και Motodachi)
UCHI KOMI GEIKO (MEN, KOTE, DO, KOTE-MEN, MEN-DO, KOTE-MEN-DO,
MEN TAIATARI HIKI MEN, KOTE-MEN TAIATARI HIKI MEN, MEN) (και
Motodachi)
KAKARI GEIKO (30΄΄) (και Motodachi)
JI GEIKO (2 X 1,5΄)
1ο – 4ο TACHI NO KATA (IPPONME – YONHONME)


1ο Kyu


KIRIKAESHI (και Motodachi)
KAKARI GEIKO ( 45΄΄) (και Motodachi)
JI GEIKO (2 X 2΄)
1ο – 5ο TACHI NO KATA (IPPONME – GOHONME)