Σεμινάριο kendo φωτο 12 & 14 /2/09

 

Μέλη του Renma Dojo με τον sensei Oda. Στα δεξιά του sensei O Δάκαλος Νικολούζος Νίκος &

αριστερά Ο Δάσκαλος Κιμέρης Στέλιος.

 

 

Από την δεύτερη μέρα του σεμιναρίου

Στην πρώτη σειρά διακρίνονται στα δεξιά  του δασκάλου Oda ο Πρόεδρος της ομοσπονδίας

Κος. Παπαδημητρίου Ιωάννης και στα αριστερά του ο Γενικός Γραμματέας

κος. Σπυρίδων Δροσουλάκης (Δάσκαλος του Furyu dojo),στην άκρη αριστερά (όπως κοιτάμε)

ο ταμίας της ομοσπονδίας κος Γιανακούλας Βησσαρίων  καθώς

και οι Δάσκαλοι του Renma dojo Κυροί, Νικολούζος Νίκος και Κιμέρης Στέλιος.